Zending

Zendingsprojecten

Die we met uw hulp en vol trots mogen steunen!

Israël

Messianic Congregation Nahariya

Al langere tijd is het verlangen om als gemeente een project in Israël financieel te ondersteunen. We zijn op zoek gegaan naar een kleine, startende organisatie/gemeente die het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus als een van hun kerntaken heeft. Na wat speurwerk zijn we terecht gekomen bij een Messiasbelijdende gemeente in het plaatsje Nahariya in …

 Israël. Vanaf juni 2017 gaan we als gemeente De Schutse dit werk in Nahariya ondersteunen. 

Oprichting:
In Nahariya, vlak bij de Libanese grens, wonen ook Messiasbelijdende Joden. Vanaf 1972 was er een kleine huisgemeente in de woning van Albert en Ruth Nessim. Langzaam groeide de kleine groep waaruit in 2011 twee gemeenten groeiden. Naast de gemeente Oz Lamo (Kracht voor Zijn volk) kwam een gemeente samen onder leiding van . Tweemaal per maand kwam men samen in Kibbutz Evron maar het aantal bezoekers bleef laag. Het waren jaren van geduldig en liefdevol luisteren naar Gods Woord en samen bidden om zegen op de arbeid.

In mei 2016 kon de gemeente een zeer eenvoudige ruimte huren in Nahariya zelf. Slechts verven, schoonmaken en het plaatsen van stoelen was het begin. Later werd een bord met de naam van de gemeente opgehangen aan de buitengevel. Daarop staat in het Hebreeuws: Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Het wonder is dat door Gods genade er steeds meer mensen naar de samenkomst gekomen zijn. De laatste sabbat kwamen er wel 30 volwassenen en 20 kinderen bij elkaar. God heeft de gebeden verhoord en het werk gezegend, Hem de dank en de eer!

Haïti

Hart voor Haïti

In 1982 is het werk van Stichting Hart voor Haïti opgezet. Johan en Wilcie Smoorenburg hebben daar een kinderdorp opgezet, bestaande uit woonunits, een kerkje en een school. Later is het werk uitgebreid met een bejaardenhuis, een vormingscentrum en ook diverse trainingsprojecten, bijvoorbeeld een bakkersopleiding. Meer informatie vindt u in het informatieblad van Zending en Gemeente of op de website www.hartvoorhaiti.nl

Suriname

Weid mijn lammeren

Winston en Gloria Lie Kwie Sjoe geven leiding aan Stichting Weid Mijn Lammeren in Suriname. De stichting houdt zich bezig met kinderevangelisatie. Zij organiseert kinderkampen, workshops en trainingen voor kinderwerkers, en biedt pastoraat aan kinderen en jongeren. De organisatie beschikt over een uitleenservice-systeem van kinderwerkmateriaal. Meer informatie via www.weidmijnlammeren.org

Suriname

Lob Makandra

Sila Wong Swie San geeft leiding aan Stichting Lob Makandra in Suriname. De stichting staat voor gezamenlijke maatschappelijke verbetering in Suriname en ontwikkelt diverse projecten en activiteiten. Zij gaan uit van het gebod van Jezus Christus naar Johannes 15: “Heb elkaar lief”. Op z’n Surinaams gezegd: “Lob Makandra”.
http://www.lobmakandra.org

 

 

 

Pakistan

The Mission Schools

Elisha Samuel was de oprichter van twee scholen voor basisonderwijs in Lahore in Pakistan. De Mission Schools waren Elisha’s levenswerk. Vanuit zijn verlangen om kinderen uit de allerarmste gezinnen in Pakistan de kansen te bieden die hij zelf ontbeerd heeft, ontstonden de Mission Schools. Ongeveer 500 jonge kinderen krijgen er onderwijs en bijbelonderricht, gratis lesmateriaal en één maaltijd per dag. Er wordt in de klassen veel gezongen en gebeden. Elisha ging uit van Spreuken 22:6: “Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.”  Info via http://www.fountainlifechurch.org

India

Kinderen van India

Marja George Verheij werkt met haar team in Kinderhuis Elisabeth van Stichting Kinderen van India, in de plaats Pendra Road in Midden-India. In het kinderhuis wonen ongeveer 150 kinderen uit heel arme gezinnen die thuis niet voldoende voedsel en verzorging kunnen krijgen of kinderen van wie een of beide ouders zijn overleden. Het kinderhuis biedt deze kinderen een goede verzorging (voeding, kleding, medische hulp), scholing en Bijbelonderricht. Zij ondersteunen ook evangelisten die werken in de verschillende dorpen in de omgeving. Zij stichtten in 1989 het kinderhuis Elisabeth in Jyotipur, Pendra Road. Pendra Road is een plaats in Midden-India, in de provincie Chhattisgarh. Meer informatie via www.kinderenvanindia.nl

Peru

Zending en Gemeente

Wilfredo en Judith Chuquiruna-Prakkenzijn voorgangers van de kleine gemeente Bet-El in Cajamarca, Peru. Wilfredo is Peruaan en Zoo-technicus van beroep. Judith is Nederlandse maar in Peru opgegroeid. Judith heeft in Nederland milieutechnologie gestudeerd. Ze organiseren jeugdweekenden en trainen jeugdleiders in de dorpjes van de noordelijke Andes van Peru. Ze hebben twee dochters: Esther en Christina.. Meer informatie via  http://zendingengemeente.nl/peru/

Meer weten?

Onze gemeente is zeer actief op het gebied van zendingswerk, dit doen we samen. Wilt u meer weten over een zendingsproject of wilt u zelf een nieuw / bestaand project aandragen?

Doneer naar keuze

U mag een donatie van een bedrag naar keuze doen, u kunt onder ‘project’ het betreffende zendingsproject selecteren. Wij zijn een ANBI-Stichting, hierdoor zijn alle donaties aan V.E.G. De Schutse aftrekbaar.