Geven

Bouw mee aan Gods huis
Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.‘ Maleachi 3:10
Wij geloven in de Bijbelse principes rondom tienden en offers. Als we Gods principes rondom financiën begrijpen en toepassen, zien we Gods bedoelingen steeds meer zichtbaar worden. Door het geven van tienden en offers, kan Gods huis worden gebouwd en de gever ontvangt zegen van God. Zo dragen we als gemeente samen een stuk verantwoordelijkheid om bepaalde onderdelen te financieren, namelijk
  • Gemeentewerk
  • Diaconie
  • Zending
  • Bouwfonds
We werken met een speciaal boekhoudsysteem en de penningmeester zorgt ervoor dat alles correct wordt verwerkt. Jaarlijks vindt er een controle plaats van de boekhouding.

ANBI

V.E.G. De Schutse is aangesloten bij VPE en daardoor erkende als ‘Algemeen Nut Beoogde instelling’ (ANBI). Hierdoor zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
 

Gift
U kunt uw gift geven via
  • de collecte elke zondagochtend
  • IDEAL  via het “GIFT” icoontje op onze homepage
  • een bankoverschrijving doen op rekeningnummer
    NL59 INGB 0005 0794 30 t.n.v. V.E.G. De Schutse
  • U kunt er ook voor kiezen om een (doorlopende) machtiging af te geven. Vraag ernaar bij kantoor.