samenwerkingen

Samenwerking

Stichting geloven in Rotterdam (GIR) is opgericht vanuit VOR met als wens een bredere samenwerking met de kerken in Rotterdam te bewerkstelligen.
De activiteiten die GIR organiseert zullen zoveel mogelijk afgestemd worden op de meewerkende kerken in Rotterdam en de bezoekers van evenementen.

De VPE is een kerkgenootschap dat bekend wil staan om haar betrokkenheid naar andere kerken en gemeen- schappen en naar de samenleving om ons heen door een groei in Bewustwording van haar gezamenlijke geestelijke en maatschappij-politieke verantwoordelijkheden. VPE beschikt over een groepsbeschikking ANBI. De aangesloten kerken kunnen hiervan gebruikmaken en zijn giften aftrekbaar voor de belastingdienst.

In Rotterdam zijn c.a. 35 gemeenten aangesloten bij Voorgangers Overleg Rotterdam e.o. (VOR). Ook V.E.G. De Schutse maakt deel uit van dit overleg. Het VOR is een vereniging met leden in de vorm van voorgangers van Pinkster- en Charismatische Gemeenten.
De doelstelling is wederzijdse bemoediging, het stimuleren van onderlinge relaties en vriendschappen, gezamenlijke inzet, gebedssteun en opkomen voor zaken van gezamenlijk belang.

Rotterdam Dorst is een diaconaal platform in Rotterdam Noord. Wij geloven in een stad waar mensen gezien, gehoord en in hun kracht gezet worden. Waar er ruimte is voor hoop, liefde en gelijkwaardigheid. Rotterdam Dorst is een oproep aan iedere Rotterdammer die vindt dat het anders kan. Of je nu zelf in de penarie zit, of juist energie krijgt van het helpen van anderen. Of je hier nu geboren bent, al langer meedoet of net aankomt. Een veerkrachtige stad bouwen we samen. Hoe beter wij in staat zijn elkaar te versterken, hoe mooier onze stad wordt! Wij geloven dat niemand alleen maar voor zichzelf leeft. Iedereen heeft een ander wat te bieden en ook iedereen heeft wel eens een steuntje nodig. Bij Rotterdam Dorst willen we elkaar helpen. Heb je ook hulp nodig, wandel dan gerust binnen bij een Rotterdam Dorst Vraagbaak bij jou in de buurt.

We Move is een jonge, interkerkelijke organisatie opgezet door jongeren, voor jongeren. ‘Gods Koninkrijk in beweging’ is de missie. Door middel van verschillende activiteiten zetten we jongeren in de fik voor onze geweldige Jezus! Dit willen wij niet afzonderlijk doen maar in samenwerking met de gevestigde kerk. Mocht je jezelf onder de doelgroep ‘jongeren scharen’, of geïnteresseerd zijn in samenwerking of wat we doen. Neem dan vooral een kijkje op de site!