Communicatie

In onze groeiende gemeente is het belangrijk om elkaar op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en van elkaars activiteiten. Er zijn verschillende manieren waarop de lopende zaken bekend gemaakt worden. En waar u 
eventueel terecht kan voor verdere informatie.

Gemeenteblad

Het gemeenteblad verschijnt drie keer per jaar. Hierin vindt u meer achtergrondinformatie over diverse activiteiten.
Verschillende groepen vertellen meer over hun doelen of blikken terug op afgelopen activiteiten. Via het gemeenteblad wordt u ook op de hoogte gehouden van het wel en wee van 'onze' zendelingen.

Nieuwsbrief

Wij proberen tussen de gemeentebladen door een nieuwsbrief uit te brengen. Hierin vindt u informatie over de lopende zaken binnen de gemeente voor de korte termijn. Allerlei huishoudelijke zaken zoals mededelingen van de diverse groepen, vraag om gebed voor zieken of nieuwtjes vanuit de gemeente zoals geboortes en huwelijksaankondigingen, worden ook via de nieuwsbrief doorgegeven. Daarnaast verschijnt iedere week een weekagenda met een overzicht van de activiteiten en de jarigen van de komende week.

Kantoor

Voor meer informatie over activiteiten binnen de gemeente of verhuur van de zalen kunt u vier dagen per week terecht op kantoor.
Als de kantoormedewerkers geen antwoord kunnen geven op uw vraag, zullen zij u doorverwijzen naar de persoon die dat wel kan.

Inloopspreekuur

Iedere donderdagmiddag is er tussen 14.00 en 16.00 uur een inloopspreekuur.
Het inloopspreekuur is een laagdrempelige manier om met de voorganger een gesprek te hebben. Wat hier besproken wordt, hoeft niet per se van geestelijke aard te zijn. Zo nodig wordt ook vanuit deze setting doorverwezen naar professionele hulp.