Gemeente leiding

Oudsten
V.E.G. De Schutse staat onder leiding van een raad van oudsten, waarvan ook de voorganger deel uitmaakt. De oudsten wijden zich, in afhankelijkheid van het Hoofd, de Here Jezus Christus, aan de geestelijke zorg voor de gemeente. In overeenstemming met de persoonlijke gaven van de Heilige Geest heeft iedere oudste zijn of haar specifieke aandachtsgebied.
Kantoor
Het kantoor is het administratieve hart van de gemeente. Samen met de office manager bemant de voorganger het kantoor. De office manager beantwoordt de telefoon en verzorgt de administratie en de publicaties. Daarnaast ligt de afstemming van de planning van alle gemeenteactiviteiten op kantoor. Het kantoor is van dinsdag tot en met vrijdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur.
Diaconie
‘Het bieden van materiële ondersteuning vanuit de gemeente aan hen die over onvoldoende middelen beschikken om hun problemen op materieel gebied zelfstandig op te lossen’. Binnen V.E.G. De Schutse willen we elkaar helpen op materiële vlak wanneer een gemeentelid op dat moment het zelf niet kan. Daar geldt het Woord uit Handelingen 2 vers 44: ´En allen, die geloofden, waren bijeen, en hadden alle dingen gemeen`.
Praktisch gezien kunt u de diaconie benaderen wanneer u iets nodig heeft maar op het moment zelf daarvoor niet de financiële middelen heeft.
diaconie@schutse.nl
De koster
Een koster verricht werkzaamheden binnen het kerkgebouw en de ontmoetings- en vergaderruimten. De koster maakt de kerkzaal klaar, en zorgt voor schoonmaakwerkzaamheden en klein onderhoud.
Kinderwerk/Jeugdwerk
Tijdens de gezinsdiensten worden er aparte kinderdiensten gehouden voor kinderen van 0 t/m 14 jaar. De kinderen hebben een eigen programma afgestemd op hun eigen leeftijdscategorie.
De jeugddiensten zijn voor de leeftijdscategorie 15 t/m ca 25 jaar en komen samen op de tweede en vierde zondag van de maand bijeen. 
Ondersteunende taken
Binnen onze gemeente zijn er vele groepen die het gemeenteleven goed laten verlopen. Hierbij valt te denken aan: avondmaalsteam, bidstondgroep, buschauffeurs, ontvangstcomité, halwacht, keukenbeheer, koffiezetteam, gebouwonderhoud, schoonmakers en vertalers. Een flink aantal gemeenteleden verricht één of meer van deze taken.