Bidstond

gebed

Binnen onze gemeente V.E.G. De Schutse zijn er 4 belangrijke momenten van samen in gebed gaan. 

Samen op de bres staan voor oa:

 • Onze gemeente
 • Rotterdam
 • Nederland
 • Israel
 • Zendelingen
 • Vervolgde christenen
 U bent van harte welkom om met ons mee te bidden!
PRAYER STATION

Prayer Station betekent: ‘gebedsplaats,’ een plaats op straat waar je gebed kunt ontvangen. We zien dat God gebeden verhoort, mensen troost, redt, geneest, herstelt en hoop geeft in soms hopeloze situaties. Dit motiveert ons omdat we de kracht van God zien als we samen bidden.
Prayer Station bestaat uit twee delen:

 • Gebedswandeling
 • Outreach

Prayer Station wordt gehouden op de laatste woensdag en zaterdag van de maand. Op woensdag verzamelen we om 18.30 uur op de Kruiskade en gaan, ter voorbereiding op de outreach, biddend door het centrum van de stad. Op zaterdag zijn de deelnemers (die uit verschillende kerken afkomstig zijn) verdeeld over twee groepen: ‘Luchtmacht en  Landmacht.’
Zij komen om 11.00 uur samen in V.E.G. De Schutse. Na het drinken van een kopje koffie/thee, een korte overdenking en een moment van aanbidding, gaan zij aan de slag.

 • Landmacht: Dit zijn de teams op straat. Een team bestaat uit 2 personen. De teams zijn herkenbaar aan het rood hes met de tekst ‘Bidden helpt’.
 • Luchtmacht: Dat is de groep die binnen blijft om de teams op straat te ondersteunen met voorbede zoals:
   • Het voeren van geestelijke strijd voor de teams op straat
   • Gebed voor doorbraken tijdens de gesprekken/ gebeden en
   • Gebed voor vrijmoedigheid van de teams.

  De voorbede is onmisbaar voor het gebedswerk op straat. Veel gebeden komen overeen met wat er op straat gebeurt, zodat we samenwerken om de oogst binnen te halen. 

Bidstond

Een belangrijk instrument én wapen is het gebed van de christen. Het gebed vermag veel, zoniet alles. In V.E.G. De Schutse is er op zondagmorgen een bidstond voor aanvang van de gezinsdienst. Deze bidstond wordt gehouden van 9.00 uur tot 9.30 uur. Daarna is er gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie.

Nacht van Gebed

Open Doors, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor vervolgde christenen, is al meer dan 25 jaar initiatiefnemer van de Nacht van Gebed. Open Doors helpt vervolgde christenen met bijbels, training, praktische hulp en door in Nederland en België aandacht te vragen voor hun situatie. Het principe van ‘s nachts bidden komt uit de Bijbel, waarin ook meerdere keren wordt gesproken van bidden in de nacht. “De gemeente van Petrus bad ’s nachts voor hem toen hij gevangen zat. Hij kwam vrij. Paulus en Silas gingen ’s nachts in gebed”, “En de nachten zijn vaak moeilijk voor vervolgde christenen. Dan piekeren ze en soms slaat de twijfel toe.”

Week van Gebed

Week van Gebed De Week van Gebed is een jaarlijks terugkerende week waarin christenen samen bidden. MissieNederland organiseert deze gebedsweek samen met de Raad van Kerken. De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.