U bent welkom

Onze samenkomst begint elke zondag om 10.30u
Het is belangrijk dat u zich van te voren aanmeld via                              info@schutse.nl 
Wanneer u niet aanwezig kunt zijn is er de mogelijkheid om de wekelijkse overdenking te volgen via onze Livestream. Deze is elke zondag vanaf 10.30u online beschikbaar.

Klik op onderstaande gele button om direct in te schakelen op ons kanaal op Youtube: VEGdeSchutse

Psalm 91:1 Wie in de schuilplaats van DE ALLERHOOGSTE is gezeten, zal overnachten in de schaduw van DE ALMACHTIGE

Komende activiteiten

“Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis.” Hosea 4 vers 6 

God waarschuwt door de profeet Hosea het volk dat ze moeten leren wie hun God is. In die tijd  bleven de priesters in gebreke om het volk te leren. Het gaat daarbij naast feitenkennis van Gods  woord ook over de opbouw van je relatie met God. Weten wie hij is voor jouw persoonlijk. In Hosea 4 vers 1 staat: ‘Hoort het woord des HEREN, gij Israëlieten, want de HERE heeft een  rechtsgeding met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is  in het land.’ In dit vers worden trouw, liefde en kennis Gods in één adem genoemd. Deze drie zijn ook  voor vandaag van groot belang voor iedere christen. God wil dat we hem kennen als onze vader en  hij wil vertrouwelijk met ons omgaan. Dus met wederzijds vertrouwen. In Psalm 25:14 staat: ‘Des HEREN vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en Zijn verbond  maakt Hij hun bekend’. In de NBV vertaling: ‘De HEER is een vriend van wie hem vrezen, hij maakt hen  vertrouwd met zijn verbond.’ Trouw, liefde en kennis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je  kunt alleen maar houden van iemand die je goed kent en waar je trouw aan wilt zijn. Een opdracht  voor ons allemaal. 

In deze corona tijd is het onmogelijk bij elkaar te komen voor Bijbelstudie en gebed. Maar iedereen  kan zelf wel de discipline opbrengen om tijd voor het lezen van de Bijbel en gebed te reserveren in  het ritme van alle dag. Om iedere dag weer verder te groeien in de relatie met Jezus. 

Nico Rijsdijk

Voorganger

Kijk jij ook weer naar de nieuwste aflevering van de Schutse kidsclub TV?
Dit is onze online zondagsschool voor kinderen tot 12 jaar. 
Houd ons YouTube kanaal goed in de gaten zodat je niets hoeft te missen. Of klik op de foto.
En niet vergeten…Druk op het belletje en een duimpje omhoog!!

Bouw mee aan Gods huis

Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de HERE der heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.‘

Maleachi 3 vers 10


Laatste nieuws