VIC

In vervolg op de Alpha-cursus bieden wij de cursus Vrijheid in Christus aan (ViC). De cursus bestaat uit 12 maandagavonden en een weekend. De cursus is gebaseerd op de twee bekendste boeken van Dr. Neil T. Anderson: ‘Overwinning over de duisternis’ en ‘De Bevrijder’.
In de cursus leert men hoe je kunt groeien naar vruchtbare discipelen door:
⦁de waarheid over wie je bent in Christus je eigen te maken
⦁de strijd tegen de wereld, het vlees en de duivel te begrijpen en te overwinnen
⦁de autoriteit die we nu hebben om persoonlijke en geestelijke strijd op te lossen, te begrijpen
⦁persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen om te leven in de vrijheid die we gewonnen hebben