Studiehuis

Bij iedere gemeenteactiviteit zijn tal van medewerkers betrokken.
Voor al die medewerkers is het belangrijk dat zij aangestuurd worden vanuit de lijn van de gemeente. Ook hebben zij geestelijke zorg en ondersteuning nodig.
Werken binnen de gemeente en toegerust worden zijn eigenlijk twee onlosmakelijke zaken.
Voor elke cluster worden daarom ongeveer drie studieavonden per jaar ingeroosterd, die toegespitst zijn op de raakvlakken binnen de cluster.
Vrijwel al deze studieavonden zijn ook toegankelijk voor gemeenteleden die niet binnen die betreffende cluster actief zijn. Daarnaast worden er ook algemene studieavonden gehouden voor alle gemeenteleden.