introductiecursus

Tijdens deze cursus worden onder meer de geloofsbelijdenis en de visie van de gemeente verduidelijkt.

Ook wat u als lid mag verwachten van de gemeente en wat de gemeente van haar leden verwacht. Verder zal er deze avonden ruimte zijn voor vragen.