Bijbelcursus

Is de Bijbel een oud boek uit een andere tijd en een andere cultuur of hebben de teksten jou ook echt iets te zeggen? De Bijbel is eigenlijk niet één boek, maar een verzameling van een flink aantal boeken bij elkaar en zijn geschreven door verschillende mensen. De verschillende boeken in de Bijbel zijn ook niet in één keer achter elkaar geschreven, maar over een periode van minstens 1000 jaar.
De teksten zijn dus in verschillende tijden geschreven. Doordat de boeken in verschillende periodes geschreven zijn, kom je er allerlei verschillende oude culturen in tegen. Zo kun je lezen over Egypte, Assyrië, de Perzen, het Griekse rijk van Alexander de Grote, het Romeinse rijk van keizer Augustus.
Toch hangen alle boeken van de Bijbel met elkaar samen en zit er een eenheid in. In vier avonden gaan we in vogelvlucht de Bijbel door en maken kennis met de verschillende boeken over de schepping, koningen en profeten, de geboorte van Jezus, de brieven aan de diverse gemeenten en tot slot het boek Openbaring. Elk Bijbelboek laat een stukje van Gods plan met de wereld, de geschiedenis en individuele mensen zien.