Alpha 2

De alpha cursus is een kennismaking met het christelijk geloof. Onderwerpen zoals, wie is Jezus en waarom bidden en bijbellezen, komen in deze cursus aanbod. In de Alpha ß cursus gaan we iets dieper op de materie in en worden er onderwerpen behandeld die alles te maken hebben met een zinvolle christelijke levenshouding. Zoals een nieuwe houding en verantwoordelijkheden, nieuwe vrijgevigheid maar ook hoe om te gaan met boosheid en kritiek. Allemaal zaken waar we in het dagelijkse leven mee te maken hebben. In zeven lessen kijken we samen wat de bijbel daar over zegt en hoe je dat kunt toepassen in je eigen leven.